Sul Bingsu (Kem Han Quoc), Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 219 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 220 08 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.652.807, 1.066.878.509


Địa chỉ Sul Bingsu (Kem Han Quoc) ở đâu?

219 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sul Bingsu (Kem Han Quoc) như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Kem Hiền Khôi, Dĩ An