Sukiya Shop, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 257 Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0385 502 106
Trang web
Vị trí chính xác 112.927.939, 1.061.287.385


Địa chỉ Sukiya Shop ở đâu?

257 Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sukiya Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Phúc Sương, Trảng Bàng