Sukiya Pasteur, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 224C Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 3824
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.784.287.599.999.900, 1.066.919.108


Địa chỉ Sukiya Pasteur ở đâu?

224C Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sukiya Pasteur như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SUKIYA Kênh Tân Hoá, Phú Trung