Sửa máy lạnh tại nhà- vệ sính máy lạnh quận Bình Tân, Bình Trị Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38/9 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 312 81 69
Trang web napmucmayintanphu.com
Vị trí chính xác 107.605.828, 1.066.205.107


Địa chỉ Sửa máy lạnh tại nhà- vệ sính máy lạnh quận Bình Tân ở đâu?

38/9 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy lạnh tại nhà- vệ sính máy lạnh quận Bình Tân như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Ghế Sofa Vua Sạch, Phường 12