Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận Tân Phú – Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 346 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0799 405 565
Trang web suachuatranchauhalong.vn
Vị trí chính xác 108.078.753, 1.066.206.618


Địa chỉ Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận Tân Phú - Lê Trọng Tấn ở đâu?

346 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận Tân Phú - Lê Trọng Tấn như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pozza Tea & Coffee, Phú Hoà