Starbucks – Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 2171
Trang web starbucks.vn
Vị trí chính xác 10.794.915, 10.667.706.199.999.900


Địa chỉ Starbucks - Nguyễn Văn Trỗi ở đâu?

66 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Starbucks - Nguyễn Văn Trỗi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa và Ăn Vặt T & T, Trảng Bàng