Sport1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 024 2222 8888
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.189, 1.066.893.466


Địa chỉ Sport1 Nguyễn Thị Minh Khai ở đâu?

63 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sport1 Nguyễn Thị Minh Khai như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ghế Massage Chính Hãng KLC Tây Ninh, Khu phố 2