Spice Temple, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Crescent Mall, Tầng 4, TTTM, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5411 7179
Trang web spicetemple.com.vn
Vị trí chính xác 107.290.836, 1.067.188.731


Địa chỉ Spice Temple ở đâu?

Crescent Mall, Tầng 4, TTTM, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Spice Temple như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nathalie's Thai Restaurant, Tân Phong