spa ý thanh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0357 292 957
Trang web
Vị trí chính xác 11.306.152.299.999.900, 10.611.448.299.999.900


Địa chỉ spa ý thanh ở đâu?

45 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của spa ý thanh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch vụ thẩm mỹ Ngọc Nga, Khu phố 2