Spa thuỷ tiên 2, Phước Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48R6+C69, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0387 757 526
Trang web
Vị trí chính xác 11.141.025.599.999.900, 10.631.061.539.999.900


Địa chỉ Spa thuỷ tiên 2 ở đâu?

48R6+C69, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa thuỷ tiên 2 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu Thị Hoa Ba - Phường Mường Thanh