Spa Thuỷ Tiên 1, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường tỉnh 784, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 416 48 58
Trang web
Vị trí chính xác 11.196.864.999.999.900, 10.629.276.899.999.900


Địa chỉ Spa Thuỷ Tiên 1 ở đâu?

Đường tỉnh 784, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Thuỷ Tiên 1 như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kay Spa, Khu phố 1