Spa Tây Ninh – Lâm Kiều Spa, Ninh Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1294 Đ. tỉnh 781, Ninh Hiệp, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 098 522 65 64
Trang web lamkieuspa.com
Vị trí chính xác 11.309.632.899.999.900, 10.615.067.189.999.900


Địa chỉ Spa Tây Ninh - Lâm Kiều Spa ở đâu?

1294 Đ. tỉnh 781, Ninh Hiệp, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Tây Ninh - Lâm Kiều Spa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Xông Hơi, Xoa Bóp Hoàng Cung, Phú Hoà