SPA NGỌC HÂN, Bàu Năng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 219 Bàu Năng – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0385 520 288
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.083.452, 1.061.502.855


Địa chỉ SPA NGỌC HÂN ở đâu?

219 Bàu Năng – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của SPA NGỌC HÂN như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:15], Thứ Bảy:[08:00-20:15], Chủ Nhật:[08:00-20:15], Thứ Hai:[08:00-20:15], Thứ Ba:[08:00-20:15], Thứ Tư:[08:00-20:15], Thứ Năm:[08:00-20:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vi Yen Organicare Spa, Tây Ninh