SOOCK salon, Đức Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1234 cổng kcn Tân, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 090 884 48 67
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 108.108.366, 1.064.753.515


Địa chỉ SOOCK salon ở đâu?

1234 cổng kcn Tân, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của SOOCK salon như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Tóc Sơn Tùng, Suối Muồn