Sông Hồng Koi Farm – Mỹ Lộc

Địa chỉ: Xóm Cộng Hoà, Mỹ Lộc, Nam Định 420000, Việt Nam

Số điện thoại: 0839 323 782

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.456.815.499.999.900,10.621.256.269.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sông Hồng Koi Farm ở đâu?

Trả lời: Xóm Cộng Hoà, Mỹ Lộc, Nam Định 420000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sông Hồng Koi Farm là bao nhiêu?

Trả lời: 0839 323 782

Hỏi: Sông Hồng Koi Farm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Sông Hồng Koi Farm là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang trại cá Koi - Quang Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.