Sở Xây Dựng Tuyên Quang – P. Phan Thiết

Địa chỉ: R6F2+QQ5, P. Phan Thiết, Hàm Yên, Tuyên Quang 30000, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: sxdtuyenquang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 218.243.781,10.520.199.889.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây Dựng Tuyên Quang ở đâu?

Trả lời: R6F2+QQ5, P. Phan Thiết, Hàm Yên, Tuyên Quang 30000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây Dựng Tuyên Quang là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Sở Xây Dựng Tuyên Quang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Sở Xây Dựng Tuyên Quang là gì?

Trả lời: sxdtuyenquang.gov.vn

Xem thêm:  BQL các KCN tỉnh Hậu Giang - Châu Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.