Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế – Vĩnh Ninh

Địa chỉ: 2 Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại: 0234 3822 120

Trang web: sxd.thuathienhue.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 164.581.666,107.585.644 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ở đâu?

Trả lời: 2 Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là bao nhiêu?

Trả lời: 0234 3822 120

Hỏi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hỏi: Website của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là gì?

Trả lời: sxd.thuathienhue.gov.vn

Xem thêm:  Sở Xây dựng - Phường 5