Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên – Phường Mường Thanh

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên phủ, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Số điện thoại: 0215 3825 805

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.884.281,1.030.149.794 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ở đâu?

Trả lời: Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên phủ, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên là bao nhiêu?

Trả lời: 0215 3825 805

Hỏi: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:30], Thứ Ba:[06:00-17:30], Thứ Tư:[06:00-17:30], Thứ Năm:[06:00-17:30], Thứ Sáu:[06:00-17:30]

Hỏi: Website của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên là gì?

Trả lời: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.