Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng – P. Hợp giang

Địa chỉ: 23 Bế Văn Đàn, P. Hợp giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại: 0206 3852 192

Trang web: soxaydung.caobang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 22.666.617.499.999.900,1.062.570.131 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng ở đâu?

Trả lời: 23 Bế Văn Đàn, P. Hợp giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng là bao nhiêu?

Trả lời: 0206 3852 192

Hỏi: Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hỏi: Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng là gì?

Trả lời: soxaydung.caobang.gov.vn

Xem thêm:  Xây Dựng Hồ Cá Koi Tại Cần Thơ - An Lạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.