Sở Xây dựng – Phường 5

Địa chỉ: Số 01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, Vị Thanh, Vị Thanh Hậu Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0293 3870 485

Trang web: soxaydung.haugiang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 97.938.063,1.054.858.192 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây dựng ở đâu?

Trả lời: Số 01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, Vị Thanh, Vị Thanh Hậu Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây dựng là bao nhiêu?

Trả lời: 0293 3870 485

Hỏi: Sở Xây dựng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hỏi: Website của Sở Xây dựng là gì?

Trả lời: soxaydung.haugiang.gov.vn

Xem thêm:  Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương - P. Bình Hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.