Sở Xây Dựng Kiên Giang – P. An Hoà

Địa chỉ: 745B Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0297 3811 834

Trang web: sxd.kiengiang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 9.980.523.999.999.990,10.510.481.259.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây Dựng Kiên Giang ở đâu?

Trả lời: 745B Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây Dựng Kiên Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 0297 3811 834

Hỏi: Sở Xây Dựng Kiên Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hỏi: Website của Sở Xây Dựng Kiên Giang là gì?

Trả lời: sxd.kiengiang.gov.vn

Xem thêm:  Sở Xây dựng - Phường 5