Sở Xây Dựng Đồng Tháp – Phường 5

Địa chỉ: 60 Đ. 30 Tháng 4, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 0277 3851 420

Trang web: sxd.dongthap.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.462.777.599.999.900,105.629.475 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây Dựng Đồng Tháp ở đâu?

Trả lời: 60 Đ. 30 Tháng 4, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây Dựng Đồng Tháp là bao nhiêu?

Trả lời: 0277 3851 420

Hỏi: Sở Xây Dựng Đồng Tháp mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hỏi: Website của Sở Xây Dựng Đồng Tháp là gì?

Trả lời: sxd.dongthap.gov.vn

Xem thêm:  Showroom gạch ốp lát Quang Hưng - Phường 3