Sở Xây dựng Bắc Ninh – Vũ Ninh

Địa chỉ: 53MJ+C9R, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: sxd.bacninh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.836.117,1.060.808.794 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Xây dựng Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: 53MJ+C9R, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Xây dựng Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Sở Xây dựng Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sở Xây dựng Bắc Ninh là gì?

Trả lời: sxd.bacninh.gov.vn

Xem thêm:  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN LÊ DŨNG - Phường 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.