Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Gia Lai – P.Tây Sơn

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 3823 644

Trang web: stnmt.gialai.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 139.816.875,108.004.736 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Gia Lai ở đâu?

Trả lời: 17 Trần Hưng Đạo, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 3823 644

Hỏi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Gia Lai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Gia Lai là gì?

Trả lời: stnmt.gialai.gov.vn

Xem thêm:  Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp - Phư Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.