Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai – Nam Cường

Địa chỉ: FX3V+CQF, Trần Hưng Đạo, Nam Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 0214 3820 064

Trang web: sgtvtxd.laocai.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 224.535.669,10.399.440.639.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai ở đâu?

Trả lời: FX3V+CQF, Trần Hưng Đạo, Nam Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai là bao nhiêu?

Trả lời: 0214 3820 064

Hỏi: Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai là gì?

Trả lời: sgtvtxd.laocai.gov.vn

Xem thêm:  UBND Phường Quyết Tiến - Quyết Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.