Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa – P. Ba Đình

Địa chỉ: 2 Hà Văn Mao, P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: thanhhoa.edu.vn

Bản đồ chỉ đường: 198.030.144,1.057.748.044 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa ở đâu?

Trả lời: 2 Hà Văn Mao, P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa là gì?

Trả lời: thanhhoa.edu.vn

Xem thêm:  Sở Xây Dựng TP.HCM - Võ Thị Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.