Smart New, Linh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 74000, Việt Nam
Số điện thoại 0388 667 757
Trang web smartnew.vn
Vị trí chính xác 108.810.422, 10.677.389.339.999.900


Địa chỉ Smart New ở đâu?

32 Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 74000, Việt Nam

Giờ làm việc của Smart New như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy Xanh, Khu phố 2