Sky, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Trần Đại Nghĩa, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 772 71 08
Trang web
Vị trí chính xác 115.508.413, 1.061.696.635


Địa chỉ Sky ở đâu?

42 Trần Đại Nghĩa, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sky như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Sân Vườn Miền Thảo Mộc, Phường 9