SINGAFOOD, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 950 01 38
Trang web
Vị trí chính xác 108.384.222, 10.667.482.229.999.900


Địa chỉ SINGAFOOD ở đâu?

145 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SINGAFOOD như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00], Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mì Cay Sobin, Phường 1