Siêu Thị Mini Nhật KOKIMART, Chánh Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 400 Đ. 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0889 838 142
Trang web konni39binhduong.com
Vị trí chính xác 109.634.527, 1.066.670.412


Địa chỉ Siêu Thị Mini Nhật KOKIMART ở đâu?

400 Đ. 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Mini Nhật KOKIMART như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pinky Shop, Phường 15