Siêu thị Minh Cầu – Phan Đình Phùng

Địa chỉ: Đ. Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 097 528 69 99

Trang web: minhcaumart.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.591.723.899.999.900,10.583.503.329.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Siêu thị Minh Cầu ở đâu?

Trả lời: Đ. Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Siêu thị Minh Cầu là bao nhiêu?

Trả lời: 097 528 69 99

Hỏi: Siêu thị Minh Cầu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của Siêu thị Minh Cầu là gì?

Trả lời: minhcaumart.vn

Xem thêm:  VinMart - Mỹ Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.