Siêu thị điện máy Media Mart – Nam Định

Địa chỉ: Số 113 Đường Đông A, Nam Định, Việt Nam

Số điện thoại: 0228 3838 899

Trang web: mediamart.vn

Bản đồ chỉ đường: 204.368.746,1.061.554.359 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Siêu thị điện máy Media Mart ở đâu?

Trả lời: Số 113 Đường Đông A, Nam Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Siêu thị điện máy Media Mart là bao nhiêu?

Trả lời: 0228 3838 899

Hỏi: Siêu thị điện máy Media Mart mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hỏi: Website của Siêu thị điện máy Media Mart là gì?

Trả lời: mediamart.vn

Xem thêm:  Vincom Plaza Xuân Khánh - Xuân Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.