Siêu thị Bách hoá XANH tại Tổ 1, Khu phố Ông Đông, Bình Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 1 Khu phố Ông Đông, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 110.703.477, 1.067.518.405


Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH tại Tổ 1, Khu phố Ông Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GO! Nam Định - 42000