Siêu thị Bách hoá XANH Khu phố 3, Phường 1, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 113.278.444, 106.080.529


Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Khu phố 3, Phường 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Phước Lợi, Phước Vinh