Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thanh Hùng, Thanh Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Thanh Hùng, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 112.828.409, 1.060.725.023


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thanh Hùng ở đâu?

Ấp Thanh Hùng, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thanh Hùng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  WinMart, Phường 4