Siêu thị Bách hóa XANH Ấp An Bình, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 11.025.918.599.999.900, 1.063.817.627


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH Ấp An Bình ở đâu?

An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH Ấp An Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Hậu Nghĩa, Đức Hòa