SHOP TENNISXUXU, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 923 32 33
Trang web tennisxuxu.vn
Vị trí chính xác 10.793.014, 1.066.686.529


Địa chỉ SHOP TENNISXUXU ở đâu?

65 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SHOP TENNISXUXU như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SHOP Cầu Lông Thủ Đức - VNB Sports, Linh Đông