Shop Rượu Vang, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Lê Trọng Tấn, P, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 411 11 72
Trang web
Vị trí chính xác 10.804.830.299.999.900, 1.066.318.428


Địa chỉ Shop Rượu Vang ở đâu?

26 Lê Trọng Tấn, P, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Vang như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Rượu Ngoại 10 Lượng (thế giới trẻ), Tân Sơn Nhì