shop rượu ngoại, Tân Sơn Nhì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 173 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 818 28 43
Trang web
Vị trí chính xác 107.998.952, 10.663.260.989.999.900


Địa chỉ shop rượu ngoại ở đâu?

173 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của shop rượu ngoại như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Rượu ngoại Quang Vinh, Phường Phạm Ngũ Lão