Shop Ngọc Hà, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 271 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3739 839
Trang web
Vị trí chính xác 112.884.247, 10.612.049.569.999.900


Địa chỉ Shop Ngọc Hà ở đâu?

271 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Ngọc Hà như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-09:00], Thứ Bảy:[05:00-09:00], Chủ Nhật:[05:00-09:00], Thứ Hai:[05:00-09:00], Thứ Ba:[05:00-09:00], Thứ Tư:[05:00-09:00], Thứ Năm:[05:00-09:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Juno Hai Bà Trưng, Tân Định