Shop Khôi Thịnh 3, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 153 Tua Hai, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 888 28 27
Trang web
Vị trí chính xác 113.204.459, 1.060.876


Địa chỉ Shop Khôi Thịnh 3 ở đâu?

153 Tua Hai, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Khôi Thịnh 3 như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Thái Lan Adda, Phường 13