Shop Hoa Tươi Châu Thành Tây Ninh, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1169 Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 522 77 66
Trang web business.site
Vị trí chính xác 113.112.116, 106.019.545


Địa chỉ Shop Hoa Tươi Châu Thành Tây Ninh ở đâu?

1169 Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Tươi Châu Thành Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xe Đạp Điện HK Bike PEGA, Phường 2