Shop hoa Ciaoflora, P.12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ciaoflora Bldg, 260, 46 Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72111, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 2666
Trang web dienhoatructuyen.vn
Vị trí chính xác 10.796.974.299.999.900, 10.664.931


Địa chỉ Shop hoa Ciaoflora ở đâu?

Ciaoflora Bldg, 260, 46 Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72111, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop hoa Ciaoflora như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nam An Market - 303 Nguyen Van Troi, Phường 1