SHOP GIÀY HẢI YẾN, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 124 Đ. Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 2, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 743 59 65
Trang web giayxinhgiare.com.vn
Vị trí chính xác 108.613.462, 10.663.999.559.999.900


Địa chỉ SHOP GIÀY HẢI YẾN ở đâu?

124 Đ. Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 2, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của SHOP GIÀY HẢI YẾN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Converse, Phú Thọ