SH-Land – Phù Đổng

Địa chỉ: 63 Lý Nam Đế, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 396 53 69

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 139.657.117,10.802.073.949.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ SH-Land ở đâu?

Trả lời: 63 Lý Nam Đế, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của SH-Land là bao nhiêu?

Trả lời: 090 396 53 69

Hỏi: SH-Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của SH-Land là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô Thị Ecopark Hải Dương - P. Ngọc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.