Seoul Spa, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6947
Trang web seoulspa.vn
Vị trí chính xác 107.837.329, 106.647.134


Địa chỉ Seoul Spa ở đâu?

120 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Seoul Spa như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Beauty DIỄM HƯƠNG, Khu phố 2