Sealink Villa – Phú Hài

Địa chỉ: Km9, 09 Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77118, Việt Nam

Số điện thoại: 093 209 60 79

Trang web: thuesealinkvilla.com

Bản đồ chỉ đường: 109.412.881,10.818.055.749.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sealink Villa ở đâu?

Trả lời: Km9, 09 Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77118, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sealink Villa là bao nhiêu?

Trả lời: 093 209 60 79

Hỏi: Sealink Villa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của Sealink Villa là gì?

Trả lời: thuesealinkvilla.com

Xem thêm:  Villa Ombre Du Vent - Thiện Nghiệp