SC VivoCity, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3776 1018
Trang web scvivocity.com.vn
Vị trí chính xác 107.302.321, 1.067.033.975


Địa chỉ SC VivoCity ở đâu?

1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SC VivoCity như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Điện Máy Liêm Sang, Trảng Bàng