Savills Việt Nam – 85 Hàm Nghi

Địa chỉ: 18th Floor, Ruby Tower Tower, 85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 0838 239 205

Trang web: savills.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.770.533.799.999.900,1.067.029.171 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Savills Việt Nam ở đâu?

Trả lời: 18th Floor, Ruby Tower Tower, 85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Savills Việt Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0838 239 205

Hỏi: Savills Việt Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của Savills Việt Nam là gì?

Trả lời: savills.com.vn

Xem thêm:  Thắng Lợi Central Hill - Chủ Đầu Tư - Phước Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.