Sân vận động thị xã Quảng Trị – Phường 3

Địa chỉ: P5XP+29W, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: 091 415 85 81

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 167.476.083,10.718.595.789.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sân vận động thị xã Quảng Trị ở đâu?

Trả lời: P5XP+29W, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Quảng Trị, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sân vận động thị xã Quảng Trị là bao nhiêu?

Trả lời: 091 415 85 81

Hỏi: Sân vận động thị xã Quảng Trị mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sân vận động thị xã Quảng Trị là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sân vận động Tp. Phủ Lý - Thanh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.